serwis komputerowy, odzyskiwanie danych


Podstawy działania i diagnostyki nośników danych


Dyski twarde, SSD i inne nośniki danych należą do najbardziej skomplikowanych urządzeń techniki komputerowej. Odpowiadają też za bardzo ważne zadanie, jakim jest przechowywanie unikatowej informacji użytkownika. To dlatego w przypadku ich awarii zastąpienie ich nowym odpowiednikiem nie zawsze jest satysfakcjonującym rozwiązaniem problemu. Także błędy przy naprawie nośników informacji i próbach odzyskiwania danych mogą skutkować nieodwracalnymi konsekwencjami. Dlatego w przypadku awarii dysków i innych nośników danych należy postępować zachowując maksymalną ostrożność.
Wiele sposobów naprawy nośników danych jednocześnie niszczy ich zawartość. Szereg innych procedur jest obarczonych ryzykiem. Dlatego jakiekolwiek czynności powinny być poprzedzone diagnostyką adekwatną dla rodzaju urządzenia oraz objawów i okoliczności wystąpienia problemu. W miarę możliwości odzyskiwanie danych powinno się przeprowadzać w sposób jak najmniej inwazyjny, jednak należy unikać czynności, które nie mogą w danej sytuacji przynieść pozytywnego rezultatu, tym bardziej, że każda ingerencja jest obarczona ryzykiem pogorszenia stanu nośnika lub danych.
Aby odpowiednio postępować z nośnikiem, konieczne jest zrozumienie jego budowy, sposobu funkcjonowania, przechowywania i adresowania danych, a także komunikacji z innymi urządzeniami. Nośniki danych, to nie tylko układy elektroniczne oraz podsystem mechaniczny dysków twardych. To także zarządzające urządzeniem oprogramowanie układowe, które zawiera fragmenty unikatowe dla każdego egzemplarza. A ponieważ rośnie znaczenie usterek po stronie oprogramowania układowego, dla odzyskania danych już dawno nie wystarcza umiejętność wymieniania uszkodzonych podzespołów.
Na szkoleniu dowiesz się, jakie technologie są wykorzystywane w nośnikach danych i jaka fizyka stoi za przechowywaniem informacji. Poznasz zasady adresowania danych. Nauczysz się podstaw diagnostyki i odróżniania podstawowych kategorii usterek. Dowiesz się, jak unikać popularnych błędów, dzięki czemu nie spowodujesz usterek wtórnych. Będziesz łatwiej odróżniać publikacje zawierające rzetelną wiedzę o nośnikach danych od powielających internetowe mity.Cele szkolenia:


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:
cyfrowymi nośnikami danych i ich klasyfikacją,
budową i zasadami działania dysków twardych i nośników półprzewodnikowych,
podstawami architektury oprogramowania układowego i kodowania danych,
zasadami adresowania danych na poziomie logicznym i fizycznym,
najczęściej występującymi przyczynami awarii nośników danych,
podstawami diagnostyki i klasyfikacji usterek.Umiejętności nabywane w czasie szkolenia:


Po szkoleniu uczestnik będzie:
rozumiał zasady funkcjonowania dysków twardych i nośników półprzewodnikowych,
znał i potrafił minimalizować czynniki ryzyka utraty danych w środowisku pracy,
umiał zidentyfikować rodzaj nośnika, jego model oraz typ interfejsu,
potrafił rozpoznać objawy pogorszenia stanu technicznego i zbliżającej się awarii dysku,
znał dobre praktyki postępowania z uszkodzonymi nośnikami danych,
umiał ograniczyć ryzyko wystąpienia usterek wtórnych,
umiał zdiagnozować usterkę i wskazać przyczynę utraty danych,
potrafił samodzielnie rozwiązać podstawowe problemy.Adresaci szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zdobyciem podstawowej wiedzy o nośnikach danych i zasadach ich działania, a w szczególności dla administratorów systemów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie infrastruktury IT oraz reakcję na awarie, nauczycieli informatyki, firm i osób zajmujących się obsługą IT lub prowadzących pogotowia komputerowe, techników serwisów komputerowych, funkcjonariuszy służb biorących udział w zabezpieczeniu nośników danych na potrzeby pozyskiwania dowodów cyfrowych, a także osób planujących w przyszłości profesjonalnie zająć się odzyskiwaniem danych lub informatyką śledczą.Warunki wstępne


Nie ma wymagań wstępnych. Mile widziana podstawowa wiedza informatyczna.Program szkolenia:


I Podstawowe informacje o cyfrowych nośnikach informacji.


1. Definicja nośników danych.
2. Klasyfikacja nośników danych.
3. Ewolucja cyfrowych nośników danych.
4. Przyszłość nośników danych - pamięci rezystywne, ferroelektryczne, zapis magnetyczny wspomagany energetycznie.
5. Protokoły komunikacyjne i interfejsy występujące w nośnikach danych.II Budowa i zasady działania nośników półprzewodnikowych na przykładzie SSD.


1. Budowa tranzystora polowego w układach typu Flash.
2. Operacje kasowania, zapisu i odczytu.
3. Technologia wielostanowa.
4. Wewnętrzna organizacja układu Flash-NAND.
5. Ogólny schemat budowy nośników półprzewodnikowych.
6. Kontroler oraz algorytmy kodowania i rozpraszania danych.
7. Podsystem translacji logicznych adresów LBA na adresy fizyczne.
8. Funkcja TRIM i jej wpływ na możliwości odzyskania danych.
9. Pamięci monolityczne.III Budowa i zasady działania dysków twardych.


1. Autopsja dysku twardego — omówienie poszczególnych podzespołów dysku i ich roli w przechowywaniu danych.
2. Fizyczna organizacja danych na powierzchni talerza, translacja adresów logicznych na fizyczne.
3. Operacje zapisu i odczytu danych, proces kodowania i dekodowania.
4. Podsystem serwo.
5. Zapis równoległy, a prostopadły.
6. Zapis dachówkowy (SMR) i związane z nim problemy.IV Fizyczne przyczyny utraty danych.


1. Uszkodzenia mechaniczne złącz.
2. Uszkodzenia podsystemu mechanicznego dysków twardych.
3. Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne.
4. Degradacja powierzchni talerza magnetycznego.
5. Zużycie układów Flash-NAND.
6. Uszkodzenia firmware, błędy detekcji, problemy z translacją adresów logicznych na fizyczne.
7. Wpływ czynników zewnętrznych, celowych uszkodzeń i zdarzeń losowych na funkcjonowanie nośników informacji i możliwości odzyskania danych.V Podstawy diagnostyki stanu fizycznego nośników danych.


1. Zewnętrzne oględziny nośnika i wstępna ocena jego stanu.
2. Nieprawidłowa detekcja lub jej brak.
3. Wprowadzenie do obsługi wybranych aplikacji, wykazanie różnic między wybranymi programami diagnostycznymi:
a: Analiza SMART,
b: Skanowanie powierzchni, rejestr stanu i rejestr błędów, rodzaje uszkodzonych sektorów,
c: Znaczenie ostrzeżeń i komunikatów o błędach,
4. Host Protected Area.VI Programowe przyczyny utraty danych.


1. Skasowanie plików.
2. Usunięcie lub sformatowanie partycji.
3. Problemy ze strukturą logiczną systemu plików ze wskazaniem możliwego podłoża sprzętowego.
4. Destabilizacja systemu operacyjnego.
5. Ataki złośliwego oprogramowania, szyfrowanie.
6. Nadpisanie danych.
7. Awarie macierzy RAID, problemy ze strukturą logiczną, konsekwencje awarii sprzętowych i błędów użytkowników.VII Podsumowanie szkolenia.


1. Co należy wiedzieć o nośniku i jego zawartości przed przystąpieniem do odzyskiwania danych.
2. Streszczenie i powtórzenie najważniejszych informacji.
3. Panel dyskusyjny.
4. Test końcowy.Czas trwania:


16 godzin lekcyjnych - 2 dni od 9 do 17Najbliższy termin:


Interesuje Cię to szkolenie? Zadzwoń - 788 727 524Forma zajęć:


Stacjonarna – zajęcia teoretyczno-praktyczne.Miejsce szkolenia:


Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji (LADBI)
Politechnika Wrocławska
bud. C5, sala 805
Janiszewskiego 9/5
50-370 WrocławProwadzący:


Paweł Kaczmarzyk,
specjalista odzyskiwania danych w serwisie komputerowym Kaleron,
ponad 20 lat doświadczenia w naprawach techniki komputerowej oraz odzyskiwaniu danych,
ponad 2200 godzin przeprowadzonych szkoleń,
specjalista – HDD i odzyskiwanie danych na forum Elektroda.Zalecana literatura:


Piotr Metzger „Anatomia dysków twardych”, Helion, Gliwice,
Piotr Metzger „Anatomia PC”, Helion, Gliwice.Warunki zaliczenia:


Ocena końcowa wynika z:
wykonywanych ćwiczeń praktycznych,
aktywności podczas zajęć,
testu wiedzy.Wielkość grupy:


3 - 8 osóbW ramach szkolenia zapewniamy:


odpowiednio wyposażone stanowiska,
materiały w formie elektronicznej,
możliwość przyniesienia swoich urządzeń i wsparcia w rozwiązywaniu problemów w zakresie objętym programem szkolenia,
certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Politechnikę Wrocławską
dwudaniowy obiad,
przerwy kawowe,
bezpłatny parking.Cena szkolenia:


4.000 zł netto