serwis komputerowy, odzyskiwanie danych


Wykorzystanie oprogramowania w diagnostyce dysków i odzyskiwaniu danych


Osoby zdobywające pierwsze doświadczenia w zakresie odzyskiwania danych stają przed przytłaczającą liczbą możliwych do wykorzystania narzędzi. Wśród wielu dostępnych programów diagnostycznych oraz służących do odzyskiwania danych, wykonywania kopii i zarządzania strukturami logicznymi można znaleźć bardzo różne aplikacje. Niektóre z nich są bardzo proste w obsłudze, inne zaś mogą odstraszać rozbudowanym menu, liczbą możliwych do wykorzystania funkcji oraz złożonością ich parametryzacji. Oczywiście programy te zwykle w bardzo istotny sposób różnią się też swoimi możliwościami, dokładnością skanowania i zwracanych informacji oraz skutecznością działania.
Nieodpowiednie wykorzystanie oprogramowania wiąże się z ryzykiem błędów mogących skutkować nieodwracalnymi konsekwencjami, w tym pogorszeniem stanu nośnika lub nieodwracalnym zniszczeniem informacji. Do szczególnie ryzykownych zachowań należy uporczywe podejmowanie prób odzyskania danych różnymi narzędziami bez uprzedniej odpowiedniej diagnostyki, ale też diagnostyka nieadekwatna i zbyt inwazyjna oraz niektóre próby napraw nośników. Wśród łatwo dostępnych, darmowych i szeroko polecanych programów nierzadko można znaleźć aplikacje, których działanie może być destrukcyjne dla danych, zwłaszcza w rękach niedoświadczonego użytkownika kierującego się poradami z internetowych forów. Dotyczy to zwłaszcza najbardziej prymitywnych i często niedopracowanych programów do odzyskiwania danych, które nie radzą sobie z pracą w warunkach uszkodzeń struktur logicznych oraz aplikacji przeznaczonych do naprawy uszkodzonych sektorów, w których przesądzająca o ich wyborze prostota obsługi jest często też ich jedyną zaletą.
Również proces zabezpieczania informacji oraz wykonywania obrazów dysków i partycji różni się w zależności od tego, czy wykonujemy kopię bezpieczeństwa dysku sprawnego technicznie oraz zawierającego wszystkie pliki w poprawnej strukturze logicznej, czy kopiujemy dane z nośnika niesprawnego lub zabezpieczamy obraz niekompletnej albo uszkodzonej struktury logicznej systemu plików. W takich sytuacjach operacje kopiowania w strukturach logicznych systemu plików często kończą się niepowodzeniem. Wtedy należy wykonać kopię posektorową (obraz binarny) uszkodzonego dysku lub partycji. Obrazy binarne są wykorzystywane także w informatyce śledczej dla zabezpieczenia dowodów cyfrowych.
Na szkoleniu przećwiczysz sposoby diagnostyki uszkodzonych dysków, zabezpieczania i odzyskiwania danych z wykorzystaniem kilku wybranych programów oraz zrozumiesz zasady działania tych programów. Wykorzystasz wyniki diagnostyki w celu minimalizacji ryzyka i optymalizacji procesu odzyskiwania danych. Nauczysz się odróżniać wartościowe narzędzia od aplikacji ryzykownych i potencjalnie szkodliwych.Cele szkolenia:


Celem szkolenia jest:
przećwiczenie praktycznego wykorzystania oprogramowania diagnostycznego do dysków twardych,
praktyczna analiza usterek najczęściej występujących w dyskach twardych i innych nośnikach danych,
zapoznanie zarządzaniem strukturami logicznymi i ich rolą w przechowywaniu informacji,
zapoznanie z różnymi rodzajami kopii i obrazów nośników danych i partycji oraz przedstawienie sposobów ich wykonywania,
zapoznanie z popularnym oprogramowaniem wykorzystywanym w odzyskiwaniu danych oraz wykorzystywanymi algorytmami wyszukiwania utraconych danych.Umiejętności nabywane w czasie szkolenia:


Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:
poprawnie zdiagnozować dysk twardy i ocenić możliwości odzyskania danych,
wykonać proste naprawy elektroniki,
dobrać dawcę i przystosować PCB w przypadku konieczności jej wymiany,
zinterpretować wskazania diagnostyki SMART,
zarządzać strukturami logicznymi systemu plików,
klonować dyski i partycje oraz wykonywać obrazy struktur logicznych,
obsługiwać proste programy do odzyskiwania danych,
sporządzać listy odzyskanych plików.Adresaci szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych rozwinięciem umiejętności diagnostyki nośników danych oraz samodzielnego odzyskiwania danych w prostszych przypadkach, a w szczególności dla administratorów systemów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie infrastruktury IT oraz reakcję na awarie, nauczycieli informatyki, firm i osób zajmujących się obsługą IT lub prowadzących pogotowia komputerowe, techników serwisów komputerowych, funkcjonariuszy służb biorących udział w zabezpieczeniu nośników danych na potrzeby pozyskiwania dowodów cyfrowych, a także osób planujących w przyszłości profesjonalnie zająć się odzyskiwaniem danych lub informatyką śledczą.Warunki wstępne


Ogólna wiedza informatyczna oraz podstawowa znajomość budowy i zasad działania nośników danych. Zalecane wcześniejsze ukończenie szkolenia "Podstawy działania i diagnostyki nośników danych”.Program szkolenia:


I Wstępna diagnostyka dysku.


1. Analiza wizualna nośnika.
2. Podłączenie dysku i jego uruchomienie. Znaczenie diagnostyczne odgłosów.
3. Sekwencja startowa i jej wykorzystanie w diagnostyce.
4. Paszport dysku i jego znaczenie diagnostyczne.
5. Najczęstsze uszkodzenia elektroniczne, możliwości ich naprawy oraz użycia obcej PCB.
6. Kryteria doboru dawcy PCB.
7. Metody odróżniania usterek mechanicznych od problemów oprogramowania układowego.
8. Praktyczne wykorzystanie rejestru stanu i rejestru błędów we wstępnej diagnostyce dysków.II Diagnostyka dysku po jego uruchomieniu.


1. Analiza SMART i jej wartość diagnostyczna.
2. Przegląd oprogramowania diagnostycznego udostępnianego przez producentów dysków.
3. Skanowanie powierzchni — zalety i wady najpopularniejszych programów.
4. Degradacja powierzchni oraz metody jej zapobiegania i naprawy.
5. Program HDD Regenerator, sposób jego działania i związane z nim ryzyko.III Diagnostyka usterek dysków z wykorzystaniem programów MHDD i Wiktoria.


1. Ćwiczenia praktyczne.IV Metadane, struktury logiczne i ich rola w przechowywaniu i adresowaniu danych.


1. MBR, GPT i ich rola w partycjonowaniu dysku,
2. Formatowanie partycji, systemy plików i ich rola w adresowaniu danych,
3. Zajęte i wolne miejsce partycji w kontekście możliwości odzyskiwania danych,
4. Pliki skrzyżowane.V Zarządzanie dyskami i ich strukturą logiczną.


1. Uszkodzenia i naprawa MBR.
2. Partycjonowanie dysków.
3. Boot-manager.
4. Defragmentacja.
5. Bieżące monitorowanie statusu SMART.
6. Generowanie raportów i list plików.VI Klonowanie dysków, a wykonywanie obrazów struktur logicznych partycji.


1. Kopia zapasowa i obraz systemu, a kopia posektorowa i obraz dysku. Różnice między pracą w strukturach logicznych systemów plików, a pracą w adresacji LBA.
2. Źródła i obiekty docelowe — konfiguracja procesu klonowania.
3. Kopia do dysku, a kopia do pliku.
3. Przegląd popularnych programów do wykonywania kopii nośników i obrazów systemów.VII Przegląd prostych programów do automatycznego odzyskiwania danych.


1. Zasady działania zautomatyzowanych programów do odzyskiwania danych.
2. Skanowanie dysków najpopularniejszymi automatycznymi programami.
3. Znaczenie struktur logicznych w procesie odzyskiwania danych.
4. Najczęstsze błędy w użyciu oprogramowania do odzyskiwania danych.VIII Podsumowanie szkolenia.


1. Powtórzenie najważniejszych elementów szkolenia.
2. Panel dyskusyjny.
3. Test końcowy.Czas trwania:


16 godzin lekcyjnych - 2 dni od 9 do 17Najbliższy termin:


Interesuje Cię to szkolenie? Zadzwoń - 788 727 524Forma zajęć:


Stacjonarna – zajęcia praktyczno-teoretyczne.Miejsce szkolenia:


Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji (LADBI)
Politechnika Wrocławska
bud. C5, sala 805
Janiszewskiego 9/5
50-370 WrocławProwadzący:


Paweł Kaczmarzyk,
specjalista odzyskiwania danych w serwisie komputerowym Kaleron,
20 lat doświadczenia w naprawach techniki komputerowej oraz odzyskiwaniu danych,
ok. 1700 godzin przeprowadzonych szkoleń,
specjalista – HDD i odzyskiwanie danych na forum Elektroda.Zalecana literatura:


Piotr Metzger „Anatomia dysków twardych”, Helion, Gliwice,
Piotr Metzger „Anatomia PC”, Helion, Gliwice.Warunki zaliczenia:


Ocena końcowa wynika z:
wykonywanych ćwiczeń praktycznych,
aktywności podczas zajęć,
testu wiedzy.Wielkość grupy:


3 - 8 osóbW ramach szkolenia zapewniamy:


odpowiednio wyposażone stanowiska,
materiały w formie elektronicznej,
możliwość przyniesienia swoich urządzeń i wsparcia w rozwiązywaniu problemów w zakresie objętym programem szkolenia,
certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Politechnikę Wrocławską
dwudaniowy obiad,
przerwy kawowe,
bezpłatny parking.Cena szkolenia:


3.800 zł netto