serwis komputerowy, odzyskiwanie danych

Serwis komputerowy KaleronSpecjalizujemy się w odzyskiwaniu danych oraz naprawach elektroniki komputerowej. Zapraszamy na autorskie szkolenia, na których dzielimy się naszym doświadczeniem.


Szkolenia z odzyskiwania danych


Podstawy odzyskiwania danych


Szkolenia z podstaw odzyskiwania danych przeznaczone są dla szerokiej grupy odbiorców. Programy tych szkoleń obejmują wiedzę i umiejętności, jakimi powinien dysponować każdy informatyk, nawet, jeśli odzyskiwanie danych nie jest jego podstawowym zadaniem. Chociażby po to, by potrafił prawidłowo zareagować na wystąpienie awarii lub innego zdarzenia skutkujacego utratą danych, uniknąć błędów skutkujących pogorszeniem sytuacji, prawidłowo zdiagnozować dysk, odpowiednio zabezpieczyć stan wyjściowy bezpośrednio po awarii, a także samodzielnie odzyskać dane w prostszych przypadkach. Menedżerom i kierownikom działów IT ukończenie tych szkoleń da wiedzę pozwalającą realnie oceniać, czego mogą wymagać od pracowników w warunkach, jakie są w stanie im zapewnić w swoich jednostkach, a nauczycielom informatyki ułatwi przekazywanie uczniom wiedzy o zagadnieniach związanych z nośnikami i przechowywaniem danych.
Szkolenia te są też dobrym startem dla dalszej nauki nie tylko odzyskiwania danych, ale też pokrewnych dziedzin, jak np. informatyka śledcza. Znajomość podstaw funkcjonowania cyfrowych nośników informacji oraz fizyki przechowywania w nich danych przyda się także osobom zajmującym się cyberbezpieczeństwem lub pracującym w serwisach komputerowych. Poziom tych szkoleń jest dostosowany do poziomu osób, które nie miały wcześniej do czynienia z odzyskiwaniem danych, więc zapraszamy na nie także studentów oraz osoby zamierzające się przebranżowić do IT.

Podstawy działania i diagnostyki nośników danych, to szkolenie, na którym poznasz budowę i zasady działania dysków twardych, SSD i innych nośników danych, a także nauczysz się rozpoznawać najpopularniejsze usterki.

Wykorzystanie oprogramowania w diagnostyce i odzyskiwaniu danych, to szkolenie, na którym praktycznie rozwiniesz umiejętności diagnostyki dysków twardych i innych nośników, a także poznasz rolę struktur logicznych w przechowywaniu i adresowaniu plików oraz zasady działania oprogramowania do odzyskiwania danych.

Matematyka w IT skupia się na praktycznym wykorzystaniu szesnastkowego systemu liczbowego. Szkolenie to jest uzupełnieniem i rozwinięciem edukacji w zakresie zagadnień matematycznych istotnych w niskopoziomowej pracy z urządzeniami komputerowymi.

Obsługa profesjonalnego programu do odzyskiwania danych na przykładzie DMDE, to szkolenie poświęcone nauce obsługi bardzo popularnego wsród firm odzyskujących dane i serwisów komputerowych programu DMDE, poznaniu zaawansowanych funkcji tego programu i możliwości ich praktycznego wykorzystania w przypadku odzyskiwania danych utraconych w wyniku uszkodzeń struktur logicznych.

Struktury logiczne systemów plików.


Struktury logiczne systemów plików, to cykl szkoleń dla osób już mających podstawową wiedzę na temat przechowywania danych i ich odzyskiwania. Program szkoleń zakłada naukę struktur logicznych wybranych systemów plików w stopniu pozwalającym na samodzielną ich analizę i rozwiązywanie problemów także w sytuacjach, kiedy proste programy i zautomatyzowane procedury nie dają satysfakcjonujących rezultatów. Jednak manualna analiza struktur logicznych wymaga pewnych podstawowych umiejętności.
Na te szkolenia zapraszamy przede wszystkim osoby poważnie myślące o związaniu swojej przyszłości z odzyskiwaniem danych, informatyką śledczą lub bezpieczeństwem informacji. Zapraszamy także funkcjonariuszy służb zajmujących się analizą dowodów cyfrowych, biegłych sądowych, członków zespołów d/s bezpieczeństwa informacji oraz osoby odpowiedzialne za obslugę incydentów cyberbezpieczeństwa. Od uczestników oczekujemy podstawowej wiedzy informatycznej, rozumienia najważniejszych pojęć związanych z przechowywaniem i adresowaniem danych, a także umiejętności posługiwania się edytorem szesnastkowym.

Odzyskiwanie danych w systemach plików z rodziny FAT, to szkolenie skupiające się na strukturach logicznych systemów plików typu FAT oraz możliwości ich wykorzystania w odzyskiwaniu danych.

Odzyskiwanie danych w systemie plików NTFS, to szkolenie ukierunkowane na odzyskiwanie danych w systemie plików NTFS oraz naukę analizy metaplików występujących w tym systemie plików.

Odzyskiwanie danych w systemach plików typu Ext, to szkolenie poświęcone nauce analizy sstruktur logicznych oraz odzyskiwaniu danych w systemach plików typu Ext.